Over het traject

Kom op tegen Kanker neemt het initiatief om een breed maatschappelijk debat te organiseren over hoe we de zorg bij een naderend levenseinde willen vormgeven. Daarbij kijken we niet alleen naar kankerpatiënten, maar hebben we oog voor iedereen die lijdt aan een levensverkortende aandoening. 

We willen van zoveel mogelijk kanten inzichten krijgen over hoe een naderend levenseinde eruit moet zien. We mikken op de massale participatie van iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij het thema:  experten, zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers, patiënten, mantelzorgers en hun verenigingen, vrijwilligers en individuele burgers. Het verwachte resultaat is een gedragen visietekst over het ‘gezicht’ van de palliatieve sector van morgen, dat als basis kan dienen voor verschillende concrete optimaliseringsacties en verbeterinitiatieven vanuit de sector zelf enerzijds, anderzijds gerichte beleidsaanbevelingen ten behoeve van de verantwoordelijke overheden.

Kom op tegen Kanker engageert zich om de uitkomsten van dit debat bij alle betrokkenen te bepleiten en zal daarnaast mee zijn schouders zetten onder de realisatie van een nieuw beleidskader. Zodat iedereen die niet meer genezen kan, in elk geval de best mogelijke zorg zal krijgen.

Eerste fase: het brede maatschappelijke debat

Op woensdag 11 maart lanceert Kom op tegen Kanker het brede maatschappelijke debat. Tijdens deze fase, die loopt tot 11 november, heeft iedereen de mogelijkheid om bij te dragen aan het debat. De discussies zullen verlopen via ons gemodereerd online platform maar ook live én online via vele kleine debatmomenten overal in Vlaanderen. 

Op het platform vormen 5 ‘verhalen’ van mensen met palliatieve zorgnoden de insteek voor de centrale vraag hoe palliatieve zorg beter georganiseerd kan worden. De ideeën en suggesties die mensen geven kunnen op hun beurt de opstap vormen voor kleine uitwisselingen waarbij mensen kunnen reageren op elkaars ideeën, ze aanvullen, ondersteunen…

Maar we hebben ook een ondersteuningsaanbod voor live debatmomenten. De bedoeling van deze dialoogmomenten is dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen via de organisatie van kleinschalige debatactiviteiten met vrijwilligers, patiënten, zorgverstrekkers…  Als organisaties het initiatief nemen om zo’n debatmoment te organiseren voor een voldoende grote groep (minimum 25 à 30 personen), ondersteunen we dit door materiaal én een gespreksleider ter beschikking te stellen. Als u dit wil doen, stuurt dan gewoon een mailtje naar info@hetpalliatiefdebat.be  We helpen u graag verder. (inschrijven afgesloten)

Maar ook voor kleinere groepen hebben we enkele zeer eenvoudige formats met zeer gebruiksvriendelijke handleidingen ter beschikking. U vindt ze hier. U kan dus zonder enig probleem zelf voor een wat kleinere groep een groepsgesprek organiseren. 

Tegen het einde van 2020 voorzien we een tussentijds rapport op basis van alle input gegeven tijdens de fase van het breed maatschappelijk debat. Dit rapport zal beschikbaar zijn via de campagnewebsite.

Tweede verdiepende fase: de formulering van beleidsaanbevelingen

Vanaf september 2020 zullen we de resultaten van het brede maatschappelijke debat in de diepte uitwerken en stofferen.  Enerzijds met een stakeholdertraject (Avonden van de palliatieve zorg) en anderzijds met een burgertraject (Burgerforum).

Avonden van de Palliatieve Zorg

Voor het stakeholdertraject organiseren we 5 avonden in de 5 Vlaamse provincies waarbij leden van alle betrokken stakeholdersgroepen uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van het breed maatschappelijk debat. Op deze Avonden van de palliatieve zorg presenteren we de resultaten en maken we de vertaling in haalbare ambities, streefdoelen en beleidsaanbevelingen die hun weg moeten vinden naar de visietekst. 

Gezien de coronamaatregelen gingen de Avonden online door op:

dinsdag 26 januari voor West-Vlaanderen
- woensdag 27 januari voor Antwerpen
- maandag 1 februari voor Oost-Vlaanderen
- woensdag 3 februari voor Limburg
- donderdag 4 februari voor Vlaams-Brabant

Het Burgerforum ‘Palliatieve Zorg’

Als tweede onderdeel van deze verdiepende fase werd er een burgerforum georganiseerd. Met deze beproefde methodiek willen we een beperkte en evenwichtig samengestelde groep van burgers gedurende 3 weekends uitdagen om op een onderbouwde en betekenisvolle manier na te denken over de palliatieve zorg van morgen. Ook dit proces zal gebaseerd zijn op de resultaten van het breed maatschappelijk debat en als resultaat een rapport opleveren met beleidsaanbevelingen vanuit een burgerperspectief.

Deze 3 weekends gaan door op volgende data en plaatsen:

  • Van zaterdagochtend 26 september (9.00u) tot zondagmiddag 27 september (16.30u) in het Park Inn hotel in Hasselt
  • Van zaterdagochtend 24 oktober (9.00u) tot zondagmiddag 25 oktober (16.30u) in het Iers College in Leuven
  • Van vrijdagavond 27 oktober (18.30u) tot zondagmiddag 29 oktober (17.00u) in de gebouwen van Kom op tegen Kanker in Brussel

Iedereen was welkom om zich kandidaat te stellen om deel te nemen om het burgerforum. Uit alle kandidaten stelden wij een evenwichtig panel van 24 leden samen (rekening houdend met variabelen zoals leeftijd, woonplaats, motivatie, onderwijsniveau…). De inschrijving voor het burgerforum is afgesloten.

De slotfase: opmaak van een beleidsvisietekst

Het tussentijds rapport, het eindrapport van het burgerforum en het eindverslag van de Avonden van de palliatieve zorg, worden geïntegreerd in een beleidsvisietekst. Het is deze tekst die de basis vormt voor de allerlaatste stap in het proces. Tijdens een afsluitende expertenworkshop  presenteren we deze tekst zodat de aanwezige experten en stakeholders alles een laatste maal kunnen bespreken en valideren. Het resultaat is een breed gedragen visietekst met verbetersuggesties en beleidsaanbevelingen. Kom op tegen Kanker engageert zich om pleitbezorger te zijn voor dit resultaat bij alle mogelijke betrokkenen en overheden en zal daarnaast mee haar schouders zetten onder de realisatie van een nieuw beleidskader.