Kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg

Belang van het PICT- instrument

PICT of Palliative Care Indicator Tool. Deze tool is enerzijds een soort ‘flowchart’ om palliatieve patiënten tijdiger op te sporen en hierover het gesprek aan te gaan. Het is een tool bedoeld voor zorgverleners en teams, met als doel tijdigere opsporing en van daaruit mogelijkheid tot eerdere start van zorgplanning en instellen van palliatieve mindset bij patiënt en diens omgeving. Dit eerste deel ‘Identificatieschaal van de palliatieve patiënt’ van de PICT werd gevalideerd en officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het tweede deel van de PICT ‘De ernst van de zorgnoden’ heeft dan als doel de zorg in te schatten en (financieel) te ondersteunen naargelang nodig voor die geïdentificeerde palliatieve patiënt. Men wil daarmee inspelen op de bestaande hiaten in het palliatieve zorglandschap. De bedoeling is dat we hiermee ‘bottom up’ werken en zo vanuit het werkveld inschalen wat nodig is, ipv topdown vanuit geldende regelgeving en structuren.

De PICT De PICT dateert van 2016. De erkenning en aanpassing van het tweede luik van de PICT heeft geen verder publiek verloop meer gekend (ik hoop wel achter de schermen!). Als we dan toch vanuit het palliatief debat kijken naar wat nodig is, denk ik dat we in onze eigen voet schieten als we het harde werken aan dit instrument daarbij uit het oog verliezen. Het is gevalideerd, het is werkzaam, het is vlot toepasbaar, wat we nu nog nodig hebben is dat overheidsstructuren en zorgfinanciering er op wordt aangepast en dat het van daaruit ook meer wordt als een “methodologisch instrument ter identificatie van de palliatieve patiënt”. Het instrument heeft het potentieel, laat het ons dan ook ten volle benutten om de zorgcontinuïteit beter te waarborgen.

Voor meer informatie: www.palliatief.be/pict