Kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg

Betere bekendmaking rond palliatieve zorg.

Meer nationale berichtgeving rond palliatieve zorg en de mogelijkheden die er zijn. Via alle kanalen die er zijn: sociale media,… + taboe doorbreken rond doodgaan. Palliatieve zorg dient ook ruimere bekendheid te krijgen. Het heeft ook te maken met comfort, kwaliteit van leven, aandacht voor de ruimere omgeving van de patiënt, diensten en vrijwilligers die kunnen ondersteunen,… De terminologie rond palliatieve zorg moet in de media ook correct gehanteerd worden.