Kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg

Informatiedoorstroming tussen ziekenhuis en thuissituatie

Brug tussen ziekenhuis en thuiszorg: continuïteit van informatie en zorg. Informatie over totaalzorg meegeven: de vier domeinen van palliatieve zorg. Vertrouwen vanuit ziekenhuis in de thuiszorg en dit meegeven aan patiënten en omgeving. Ontslag naar huis beter voorbereiden, stoppen met therapeutische hardnekkigheid... Goede informatiedoorstroming ziekenhuis- thuis en samenwerking verbeteren. Ook binnen thuiszorg is de communicatie primordiaal