Kwaliteit en organisatie van palliatieve zorg

Uniform patiëntendossier

Een toegankelijke tool ontwikkelen waarop zorgverleners informatie met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning van iedere patiënt/bewoner snel en op elk moment kunnen terugvinden. Het patiëntendossier moet toegankelijk gemaakt worden. Nu werkt iedereen (o.a. ziekenhuizen) met een eigen systeem, dit moet uniform worden.