Wie detecteert, wie dient toe?

Belangrijke rol van de huisarts

Continu betrekken van de huisarts tijdens behandeling in het ziekenhuis (met toestemming van de patiënt!). Patiënten stimuleren om het contact met hun huisarts te onderhouden. De huisarts zou van in het begin van een palliatieve situatie het achterliggend verhaal moeten begeleiden en leiden. Eerstelijnszorg bevorderen. Huisartsen meer inschakelen. Ook de thuisverpleegkundige voldoende betrekken die vaak een intensief contact hebben met de patiënt.