Reikwijdte en opstart van palliatieve zorg

Belang van vroegtijdige zorgplanning

Het thema "vroegtijdige zorgplanning/comfortzorg/palliatieve zorg" vroegtijdig en laagdrempelig ter sprake brengen van bij opname. Hier regelmatig op terug komen. Op tijd waarheidsgesprekken voeren, vooral met patiënten. Het achterliggende gesprek moet in het begin en in het verloop telkens weer aangekaart worden - liefst telkens met een vaste begeleider. Bij mogelijk palliatieve situaties zou structureel en van in het begin een vast en regelmatig overleg door de verschillend zorgverleners met betrokkene en familie moeten plaatsvinden. Tijdige vroegtijdige zorgplanning: bij elke ernstige diagnose al de reflectie kunnen/durven maken: wat als...? In een WZC moet dit vanaf het begin aangekaart worden.