Methodieken voor dialoogmomenten 'Het palliatief debat'

Tijdens de periode van het brede maatschappelijke debat, van 11 maart tot 11 november 2020, maar ook daarna, kan iedereen zelf gesprekken organiseren over wat mensen belangrijk vinden als ze over de toekomst van palliatieve zorg nadenken. Net zoals op het online platform, formuleren mensen immers makkelijker hun ideeën wanneer ze daarover met anderen in gesprek gaan. Sommige methodieken vergen nauwelijks voorbereiding en kunnen bijvoorbeeld toegepast worden tijdens een al geplande bijeenkomst. Andere methodieken zullen enige voorbereiding vragen (meestal klaarzetten van de setting).

1. Tafelgesprek
2. Brainwriting
3. Praatcafé
4. Open space

Per methodiek leggen we kort de werkvorm uit, we geven een inschatting van groepsgrootte, de nodige tijd en een overzicht van te gebruiken materiaal. Telkens geven we een gedetailleerd draaiboek dat u stap voor stap doorheen de methode leidt. Het materiaal en het draaiboek kan u downloaden en afprinten.