COMPAS

Aan de universiteit van Gent loopt momenteel het onderzoeksproject COMPAS: Constructing and Modeling Future Palliative Care Service Organisation, eveneens gefinancierd door Kom op tegen Kanker. We geven op de website van ‘Het palliatief debat’ graag de ruimte aan de onderzoeksploeg van de Universiteit Gent om hun project voor te stellen.

COMPAS: Constructing and Modeling Future Palliative Care Service Organisation

Het zorglandschap staat voor grote uitdagingen. Dit geldt ook voor palliatieve zorg. Het COMPAS project wil samen met belanghebbenden een ontwerp maken van de toekomstige organisatie van palliatieve zorg en dit in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker.

Denk jij graag mee? Heb jij als patiënt of familielid ervaringen met palliatieve zorg? Werk jij in de palliatieve zorg? Stuur jij een team aan en weet jij wat hefbomen zijn?

Laat je horen via COMPAS!

Wat houdt COMPAS in?

Palliatieve zorg wil de levenskwaliteit verbeteren van patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten. Om dit te bereiken richt palliatieve zorg zich op het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van een tijdige opsporing en behandeling van lichamelijke, psychosociale en existentiële noden bij de patiënt en zijn/ haar naasten.

Verschillende modellen en diensten dragen bij tot kwaliteitsvolle palliatieve zorg.
Tegelijkertijd toont onderzoek aan dat de organisatie van het palliatieve zorgdomein aan hernieuwing toe is. Zo legt de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld de nadruk op de vroegtijdige opstart en de toegankelijkheid van palliatieve zorg voor iedere patiënt met een levensbedreigende aandoening. Om dit in de toekomst mogelijk te maken moeten we nadenken over hoe zorgorganisaties palliatieve zorg bieden, hoe ze kunnen samenwerken onderling en met de gemeenschap. Grote uitdagingen dus!

COMPAS wil via een wetenschappelijke methode een ontwerp maken van de toekomstige zorgorganisatie van palliatieve zorg.


Hoe zal COMPAS te werk gaan?

We voorzien drie fasen: individuele gesprekken, groepsgesprekken en vragenlijsten.
Onderstaand schema duidt per fase de tijdsperiode aan en wie ons kan helpen.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg: patiënten, familieleden, zorgverleners en verantwoordelijken voor de organisatie van de zorg. We kijken hierbij niet alleen naar de specifieke actoren in de palliatieve zorg maar willen we ook beroep doen op OCMWs, mutualiteiten, kinesisten, ergotherapeuten, apothekers,… om enkele voorbeelden te geven.

 • Deelname is vrijwillig
 • U krijgt een informatiebrief toegestuurd met een toestemmingsformulier
 • U kan deelnemen aan 1 van de drie fasen:
  • Een eenmalig individueel gesprek
  • Een eenmalig groepsgesprek
  • Een eenmalige bevraging via een vragenlijst
 • De gegevens worden op vertrouwelijke wijze geanalyseerd, gerapporteerd en bewaard

Hoe deel te nemen?

Neem via email of telefonisch contact op met één van de onderzoekers:

 • Leen Ackaert, onderzoeksmedewerker, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,
  vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Universiteit Gent,
  leen.ackaert@ugent.be
  Tel: 09 2643493
 • Let Dillen, onderzoeksmedewerker, Geriatrie en Palliatieve Eenheid UZ Gent,
  let.dillen@uzgent.be
  Tel: 09 3320398

Het Compas Team
Drs. Leen Ackaert (UGent)
Dr. Let Dillen (UZ Gent)
Prof. Dr. Paul Gemmel (UGent)
Prof. Dr. Nele Van den Noortgate(UGent / UZ Gent)
Prof. Dr. Peter Pype (UGent)
Prof. Dr. Melissa De Regge(UGent / UZ Gent)

In samenwerking met: