Avonden van de Palliatieve Zorg

Voor het stakeholdertraject organiseren we 5 avonden in de 5 Vlaamse provincies waarbij leden van alle betrokken stakeholdersgroepen (patiëntenverenigingen, lotgenotengroepen, zorgorganisaties, netwerken palliatieve zorg, mantelverenigingen…) uitgenodigd worden om met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van het breed maatschappelijk debat. Op deze Avonden van de palliatieve zorg presenteren we de resultaten en maken we de vertaling in haalbare ambities, streefdoelen en beleidsaanbevelingen die hun weg moeten vinden naar de visietekst. 

Gezien de coronamaatregelen gingen de Avonden online door op: 

dinsdag 26 januari voor West-Vlaanderen
- woensdag 27 januari voor Antwerpen
- maandag 1 februari voor Oost-Vlaanderen
- woensdag 3 februari voor Limburg
- donderdag 4 februari voor Vlaams-Brabant